Årsmøter i Storli Hytteeierforening og Storlidalen Løypelag

Både Storli Hytteeierforening og Storlidalen Løypelag inviterer til årsmøte lørdag 8. september. Møtene avsluttes med mulighet for sosialt samvær for de som ønsker det.

De to årsmøtene avholdes på Bortistu Gjestegard. Først ute er Storlidalen Løypelag, som starter sitt årsmøte klokka 17. En time senere går årsmøtet i Storli Hytteeierforening av stabelen, altså fra klokka 18. Årsberetninger og regnskap finnes under fliken” Info fra styret” her på Storlidalen.no.

På årsmøtet blir det enkel servering.Og etter at de to årsmøtene er avsluttet, blir det mulighet for sosialt samvær med anledning til å kjøpe noe godt å drikke, inkludert øl og vin, for den som ønsker det.

Saksliste for løypelaget
Liv Thommesen, leder for Storlidalen Løypelag, opplyser at sakslisten for årsmøtet til
løypelaget ser slik ut:
1. Konstituering. (Valg av møteleder, referenter, 2 personer til å underskrive protokoll)
2. Årsberetning
3. Regnskap/ budsjett
4. Innkomne saker
5. Valg

Saksliste for hytteeierforeningen
Ifølge Trond Evanger, leder for Storli Hytteeierforening, er dette sakslisten for årsmøtet til hytteeierforeningen:
1. Åpning
2. Valg av møteleder, referent, 2 personer til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Årsregnskap og revisors beretning
5. Innkomne saker (frist for innmelding 26. august)
6. Valg
Årsberetninger og regnskap er lagt ut i separate artikler under fliken Info fra styret her på Storlidalen.no.

Vel møtt !

Comments are closed.