Bli medlem i Storli Hytteeierforening!

Det er enkelt å bli medlem av Storli Hytteeierforening. Her er oppskriften.

Meld deg inn i Storlidalen hytteeierforening med en mail og en bankgiroinnbetaling:

 • Mail navn, hjemmeadresse og mobilnummer (og gjerne gnr/bnr) til: post@storlidalen.no
 • Betal kr 400 til
  Storli Hytteeierforening
  v/ Frode Vassenden
  Kornblomstveien 24
  7050 Trondheim
  Konto: 4266 39 24715

Dersom hytta er under bygging holder det med mail. Du kan vente med betaling til hytta blir ferdig!
Innbetalingen på 400 kr dekker medlemskap i foreningen (100 kr) og bidrag til Løypelagets løypekjøring (300 kr)

Hvem kan bli medlem? Alle som har hytte i Storlidalen vest for Dalsvatnet (utvidet fra 2012!). Også de som leier hytte er velkommen.

Hvorfor bli medlem? Storli Hytteeierforening arbeider for å fremme hytteeiernes interesser. Siden starten i 1995 har hytteeierforening vært en aktiv interesseforening for hytteeierne overfor både grunneierne, Oppdal kommune og andre offentlige instanser. Foreningen er aktivt involvert i arbeidet med å preparere skiløyper om vinteren og har bidratt til at Storlidalen har et løypenett som ivrige skiløpere reiser langveisfra for å benytte. Foreningen engasjerer seg også i en rekke praktiske saker som postkassestativ for hytteeierne, arbeid for å få bedre mobil- og internett-dekning, og mye annet. På dagsordenen står dessuten dugnader og sosiale aktiviteter, for eksempel sammenkomster som gjør at hytteeierne kan bli bedre kjent med hverandre.

Nøkkelord:

Comments are closed.