Full 4G innerst i Storlidalen i 2017

Telenor 4G
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen bekrefter at 3G-nettet innerst i Storlidalen blir oppgradert til full 4G i 2017. (Foto: Toralv Østvang)

Mobilmasta innerst i Storlidalen vil være oppdatert til full 4G i løpet av 2. halvår 2017, bekrefter Telenor overfor Storlidalen.no.

Etter å ha sjekket saken bekrefter dekningsdirektør Bjørn Amundsen hos Telenor overfor Storlidalen.no at også den innerste delen av Storlidalen vil få full 4G-kapasitet på det mobile bredbåndet innen utgangen av 2017.

3G i 2014

Det var høsten 2014 at Telenor oppgraderte masta innerst i Storlidalen fra 2G-hastighet til 3G.

Oppgraderingen av denne masta fra Telenors side førte også til at daværende NetCom, nå Telia, kunne oppgradere sin tjeneste, fra hastighetsbenevnelsen EDGE, som var NetComs navn på 2G-hastighet, til 3G.

Derfor er det også grunn til å tro at når Telenor oppgraderer denne masta til full 4G i 2017, vil også Telia kunne levere full 4G-kapasitet fra den samme masta fra det tidspunktet.

Full 4G-kapasitet innebærer til dels betydelig forbedringer og utvidelse av ikke bare hastigheten og kapasiteten, men også tjenestetilbudet i mobilnettet – mer om dét senere.

Noen av de praktiske konsekvensene av at hytteområdet innerst i Storlidalen foreløpig bare har 3G og ikke full 4G, kan du for øvrig lese mer om i denne artikkelen: Slik får du raskere 3G i Storlidalen.

Det store 4G-løftet – Norge

Det var i midten av mai at Telenor bekreftet full 4G-kvalitet på nettet innerst i Storlidalen. På grunn av et sykehusopphold har ikke Storlidalen.no fått formidlet dette budskapet før nå.

Bekreftelsen kom på en pressekonferanse på Telenors hovedkvarter på Fornebu utenfor Oslo, der Telenor la frem planene for utbygging mot full 4G-dekning i nettet sitt på landsomfattende basis.

Telenor lover å ha dobbelt så høy utbyggingstakt i hvert av årene 2016 og 2017 som i rekordåret 2015.

Antall basestasjoner med 4G skal dobles i løpet av 2017 sammenlignet med 2016, og ifølge Telenor vil 70 prosent av basestasjonene være oppgradert til 4G allerede i løpet av 2016.

Fra 2018 vil all bygging være basert på 4G.

Det store 4G-løftet – i Oppdal

For første gang offentliggjorde Telenor 4G-planene for hver enkelt kommune til og med 2017.

Om Oppdal kommune heter det i planen at Telenor innen utgangen av fjerde kvartal i 2017 lover 4G med befolkningsdekning utendørs på 99,8 prosent og 4G arealdekning på 91 prosent. I praksis skal dette innebære «full 4G-dekning» i Oppdal kommune.

Det var i denne sammenheng at dekningsdirektør Bjørn Amundsen på vår forespørsel bekreftet at dette spesifikt også omfatter masta innerst i Storlidalen, som per i dag altså bare leverer 3G.

Da masta etter mye om og men ble oppgradert til 3G i 2014, skjedde det ved at man valgte en «snarvei» i form av speiling av signaler via en mellomliggende mast like vel fylkesveien ved Drivatun. Full 4G-oppdatering forutsetter imidlertid normalt at det graves fiberkabel i bakken, selv om det også i prinsippet går an å bruke ledningsstrekk i strømmaster.

En liten presisering: Naturligvis var ikke Storli Hytteeierforening invitert på Telenors pressekonferanse om den landsdekkende 4G-utbyggingen. Undertegnede var til stede som utsending fra teknologiavisen Computerworld. Men i etterkant av pressekonferansen fikk vi dekningsdirektøren på tomannshånd – og fikk altså bekreftet at joda, det blir full 4G innerst i Storlidalen i løpet av 2017.

4G-krigen

Ingen har vel unngått å se at det pågår en veritabel 4G-krig mellom aktørene i mobilmarkedet nå, spesielt mellom de to erkerivalene Telenor og Telia, som paradoksalt nok også er samarbeidspartnere i en viss grad, for eksempel med «delt» mobilmast innerst i Storlidalen. For denne mastas vedkommende er det vel å merke Telenor som har ansvaret for infrastrukturen, inkludert kommende fiberlegging.

Frem til nå er det vel Telenor som har vært ansett som den ledende 4G-utbyggeren, men teknologinettstedet Tek.no kåret nylig Telia til best-i-test, om enn med knapp margin foran Telenor, etter å ha gjennomført mer enn 2000 målinger landet rundt for å kåre landets beste mobiloperatør.

Dette betyr uansett ikke noe i praksis for hyttefolk og fastboende innerst i Storlidalen, der begge de to store operatørene altså vil kunne gi full 4G fra en eller annen gang i siste halvår 2017.

Fiber-jubel i Oppdal

I det hele tatt er det firber-jubel i Oppdal nå om dagen. Nylig kunne OPP-avisen melde at det blir et solid fiberløft i bygda etter at Vitnett AS på Oppdal vant anbudskonkurransen om å legge mer fiberkabel som resultatet av at kommunen har vunnet frem med nasjonalt tilskudd til dette formålet dette.

Vitnett konkurrerte ut nettopp Telenor i denne anbudskonkurransen, ifølge OPP.

Ifølge avisen får Telenors beslutning om fiberutbygging til sine mobilmaster i Storlidalen også konsekvenser for Vitnetts satsing i Storlidalen. – Da ønsker vi fra 2017 å bygge ut fibernett til folket i Storlidalen, uttalte Vitnett-sjef Stig Otto Strand til OPP.

Hvorfor 4G?

Midt oppe i all viraken vil noen kanskje spørre: Hva er vitsen med 4G nå når vi har fått ganske rask 3G-forbindelse innerst i Storlidalen?

Blant listen over fordeler med å gå over til 4G er det som Telenor kaller 4G Tale. 4G er et rent datanett, og når vi snakker i våre 4G-mobiler i dag, må mobilen svitsje til 3G- eller 2G-nettet mens samtalen er i gang. Å få flyttet talen over til 4G innebærer normalt bedre lydkvalitet, raskere oppkobling og redusert strømforbruk i mobilen.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen hos Telenor sier at 4G Tale vil by på svært mye bedre samtalekvalitet. Han betegner opplevelsen ved å gå over til 4G-basert tale omtrent som det var å gå over fra sort/hvitt-TV til farge-TV på 1970-tallet.

Ifølge Telenor vil 4G Tale gi svært god kvalitet selv når 4G-dekningen er minimal. Dekningen skal være like god som ved 2G, men med bedre kvalitet når dekningen er dårlig.

I kombinasjon med WiFi Tale vil 4G Tale løse det største dekningsproblemet i dag: innendørs taledekning, heter det.

Faktum er likevel at tale etter hvert bare er en liten del av det vi bruker mobilen til. Selv om både Telenor og andre har gjort målinger som viser store sprik i hva vi bruker mobilen til, blant annet fordelt på alderssegmenter, bruker mange av oss mobil blant annet til følgende aktiviteter:

  • Lese nyheter
  • Sjekke værmelding
  • Bruke epost
  • Dele bilder via Snapchat, Instagram og Facebook
  • Strømmer tv/film
  • Strømmer korte tv-/videoklipp
  • Strømmer musikk fra internett

Telenor og Gallup TNS har undersøkt mobilvanene i forskjellige brukersegmenter.
Telenor og Gallup TNS har undersøkt mobilvanene i forskjellige brukersegmenter.

Når 4G er et faktum, for eksempel innerst i Storlidalen, vil de aller fleste av oss ha en kvalitetsopplevelse av mobilnettet som i de aller fleste situasjoner vil gi mulighet til å se video i HD-kvalitet, ifølge Telenor.

Nytt dekningskart

I forbindelse med den store opptrappingen av 4G-utbyggingen har Telenor for øvrig innført et nytt element i dekningskartet. Der skal man nå kunne se hvilke utbyggingsplaner som foreligger for de tre neste månedene.

I tillegg vil Telenor varsle via SMS når utbyggingen skal skje, ettersom utbyggingen kan gi ustabile mottaksforhold mens utbyggingen pågår i området.

4G+ og 4G++

4G er imidlertid ikke bare 4G. Den teknologiske utviklingen går stadig videre, og én av teknikkene som brukes, er å kombinere to eller flere mobilfrekvenser i samme 4G-nett. Da får man slikt som kalles 4G+ (en kombinasjon av to frekvenser) og til og med 4G++  (en kombinasjon av tre frekvenser).

Poenget, ifølge Telenor, er ikke å gi kundene ekstreme makshastigheter en gang i blant, men å gi høy surfehastighet som skal sikre strømming av video i HD-kvalitet og gi en god opplevelse selv ved ytterst kapasitetskrevende databruk.

I det hele tatt ser 2017 ut til å bli et spennende år for dem som ønsker å utnytte data- og mobilteknologien på hytta, i huset eller i bedriften i Storlidalen. At noen fortsatt ønsker å forbeholde seg retten til å la være å ta teknologien i bruk, er naturligvis et valg vi teknologi-interesserte både må akseptere og respektere.

Nøkkelord: ×

Comments are closed.