Her er den «nye» internett-masten

Den gamle Norkring-masten i lia ovenfor den sørøstlige enden av Ångardsvatnet skal i høst oppgraderes til internett-mast med trådløst fastnett. (Alle foto: Toralv Østvang)
Den gamle Norkring-masten i lia ovenfor den sørøstlige enden av Ångardsvatnet skal i høst oppgraderes til internett-mast med trådløst fastnett. (Alle foto: Toralv Østvang)

Ved første øyekast ser den «nye» internett-masten ved Ångardsvatnet gammel og sliten ut, men den skal egne seg godt for formålet.Og formålet er som kjent å skaffe trådløst fastnett til en del fastboende og hyttefolk i Storlidalen.

Som omtalt nylig har Vitnett AS gått ut med tilbud om trådløst fastnett via en gammel Norkring-mast i lia vest for Storlidalsvegen et kort stykke fra Ångardsvatnet.

Masten vil kunne gi rask internett-forbindelse til fastboende og en del hytteeiere langs Ångardsvatnet, i Nausthaugen-området og langs strekningen herfra til Haugen gård.

I nærmere øyesyn

Hvor langt unna kan man få inn trådløst fastnett fra denne masten? Forutsetningen er fri sikt.
Hvor langt unna kan man få inn trådløst fastnett fra denne masten? Forutsetningen er fri sikt.

På vegne av Storlidalen.no har vi tatt masten i nærmere øyesyn. Man må ganske nær innpå den for å se den. Fra vegen rett nedenfor masten kan man se den med det blotte øye, men man skal ikke lenger unna enn til Ångardsbrua før det begynner å bli vanskelig å finne den uten kikkert.

For mange hyttefolk knytter det seg stor spenning til om signalene fra masten vil kunne nå helt inn til hyttene i Storligrenda-området. Som vi allerede har fastslått i den forrige artikkelen om saken, vil store deler av dette området være skjult bak åsryggene i området. Men signalene er sterke nok til å nå forbi Bortistu og Storli Gard, ifølge Vitnett. Forutsetningen er imidlertid at det er fri sikt til masten.

Fri sikt til Storli Gard

Med kikkert greide vi å få øye på den karakteristiske gule hovedbygningen på Storli Gard da vi sto ved foten av masten. Men hytter i siktlinjen var det umulig å se – det ville har krevd mye kraftigere kikkert, helst satt opp på stativ.

Det er ikke dermed sagt at ingen av hyttene nærmest og vest for Storlidalsvegen innerst i Storlidalen vil kunne få inn signalene fra den «nye» masten. Med fri sikt skal det kunne la seg gjøre.

Men problemet er altså at selv med kikkert er avstanden såpass stor at det er omtrent umulig å se masten fra hyttene i Storligrenda, og tilvarende vanskelig å identifisere hyttene fra området der masten står.

Egentlig burde Vitnett ha hengt opp en fargerik vimpel i toppen av masten i høst, for å hjelpe hyttefolk og fastboende til lettere å kunne sjekke om det er fri sikt dit.

Ifølge Vitnett er det sikreste tegnet på at man få inn signalene fra masten fra innerst i dalen, at man med kikkert kan se den sør-østlige enden av Ångardsvatnet. Ikke nødvendigvis Ångardsbrua, men altså enden av vannet.

Fra min egen hytte observerte jeg at det ikke lot seg gjøre å se selve vannspeilet i enden av vannet, men det var ikke mye om å gjøre. Og da spørs det hvor mye det er å gå på i høyden. Mine GPS-avlesninger tydet på at foten av masten ligger rundt 90 meter høyere enn Ångardsvatnet, og masten er ganske høy, så selve antennen – eller antennene? – vil åpenbart befinne seg et godt stykke høyere enn vannflaten.

Jeg ser imidlertid ikke bort fra at denne vurderingen kan være farget av en mulig overoptimisme med tanke på dekningsfeltet for den nye løsningen…

Bratt

Terrenget opp mot masten er ganske bratt. Det er noen stier i området som sannsynligvis gjør adgangen til masten litt lettere enn den jeg benyttet – jeg måtte nærmeste trekke meg selv oppover bratta ved hjelp av grener og bjørketrær i den stupbratte lia opp mot masten.

Vitnett har altså identifisert rundt 50 hytter og boliger der man trolig vil kunne koble seg opp mot internett fra masten ved Ångardsvatnet. Om masten blir oppgradert, forutsetter naturligvis at tilstrekkelig mange melder sin interesse for prosjektet. Senest ble dette budskapet hamret inn gjennom en artikkel på OPP.no i dag.

På årsmøtet i Storli Hytteeierforening, avholdt på Bortistu Gjestegard sist helg, var det en viss interesse for saken, selv om flertallet av medlemmene har hytte i områder som faller utenom dekningen til denne masten.

Det blir uansett en spennende høst for dem som ønsker seg ordentlig internett i hele Storlidalen – og dét synes å bli stadig flere.

Den gamle Norkring-masten nær Ångardsvatnet er ikke så lett å få øye på i terrenget, i hvert fall ikke fra litt avstand.
Den gamle Norkring-masten nær Ångardsvatnet er ikke så lett å få øye på i terrenget, i hvert fall ikke fra litt avstand.

 

Comments are closed.