Steinras ga lav vannstand

Ångardsvatnet Storlidalen
VANNSTANDEN: I august har det vært ekstraordinært lav vannstand i Ångardsvatnet. Her et arkivbilde av Storlidalen og Ångardsvatnet, tatt fra Høa under normal vannstand i Ångardsvatnet. (Foto: Toralv Østvang)

Den usedvanlig lave vannstanden i Ångardsvatnet tidligere i august skyldes et steinras som ødela en høyspentlinje.

Det er TrønderEnergi som nå har informert Storli Hytteeierforening om årsaken til den særdeles lave vannstanden i Ångardsvatnet i første del av august.

Fra hyttefolk og andre er det kommet til dels sterke reaksjoner på at vannstanden i Ångardsvatnet ble tappet så lavt ned at aktvitetsmuligheter på og rundt vatnet ble sterkt berørt – og hemmet.

Ångardsvatnet Lona Storlidalen
PÅ ELVA: Kanopadling på Lona, tilførselselva til Ångardsvatnet, er en populær aktivitet – her arkivbilde fra en sommer med normal vannstand. (Foto: Toralv Østvang)

For eksempel var det mange som ikke lenger kunne bruke båtene som de har liggende ved innløpselva til Ångardsvatnet og som dermed heller ikke fikk glede av sine fiskekort i denne perioden. Vannføringen var rett og slett for liten til at båtene kunne kjøres ut og inn.

Steinras ødela kraftlinje

Storli Hytteeierforening har nå fått tilsendt en redegjørelse fra TrønderEnergi om saken.

I redegjørelsen heter det at den unormalt lave vannstanden i løpet av uke 32 og 33 – altså den andre og tredje uka i august – skyldtes et steinras i Sunndalen som ødela en høyspentlinje i begynnelsen av uke 32.

– Denne høyspentlinja må være i drift for at vi skal kunne starte Vassli pumpestasjon. Pumpestasjonen var i drift da raset skjedde. I og med at det var usikkert hvor lang tid det kom til å ta å få reparert linja, valgte vi å ikke stoppe pumpa som normalt, men kjørte lengre for å kunne ta imot mer tilsig og å unngå vanntap, skriver avdelingsingeniør Operatør vann hos TrønderEnergi Kraft AS, Kjetil Værnes, i en e-postmelding til hytteeierforeningen.

TrønderEnergi fremholder at en av grunneierne ble varslet om situasjonen i slutten av uke 32, og at TrønderEnergi senere er blitt tipset om også å informere Storli Hytteeierforening, slik at også hytteeierne i området blir orientert.

Arne Alnæs
– ÅNGARDSVATNET VIKTIG: Styreleder Arne Alnæs i Storli Hytteeierforening påpeker hvor viktig det er å sikre ferdselen på og rundt Ångardsvatnet. (Foto: Toralv Østvang)

– Tidligst mulig varsling

Styreleder Arne Alnæes i hytteeierforening har takket TrønderEnergi for informasjonen, men har også gitt uttrykk for et ønske om at hytteeierforeningen blir varslet tidligst mulig ved fremtidige, ekstraordinære eller planlagte nedtappinger.

Alnæs påpeker i sitt svar til TrønderEnergi at Storlidalen er et attraktivt rekreasjonsområde for hytteeiere og tilreisende.

– Aktiviteter knyttet til Ångardsvatnet er sentralt og viktig, både for båtfiske og som transportvei, spesielt for å besøke myrene på sydsiden. Få om noen av dem som har båt liggende i innløpselva har hatt glede av fiskekort med videre i den aktuelle perioden. Vannføringen var altfor lav for å kunne ro eller kjøre ut, skriver Alnæs i sin e-postmelding til TrønderEnergi.

Nøkkelord: × ×

Comments are closed.