Vitnett lanserer nytt internett-tilbud i Storlidalen

I nærheten av den sørøstlige enden av Ångardsvatnet vil en ny mast by på raskt internett for opptil 50 hytteeiere.  (Foto: Toralv Østvang)
I nærheten av den sørøstlige enden av Ångardsvatnet vil en ny mast by på raskt internett for opptil 50 hytteeiere. (Illustrasjonsfoto: Toralv Østvang)

Med ny mast ved sørøst-enden av Ångardsvatnet er Vitnett AS ute med nytt internett-tilbud.

Det er først og fremst beboere og hytteeiere langs Ångardsvatnet som vil kunne gjøre seg nytte av det nye internett-tilbudet, men det er mulig at et mindre antall hytter innerst i Storlidalen også vil kunne få internett-tilknytning via masten ved Ångardsvatnet.

Forutsatt at Vitnett får tilstrekkelig god respons på tilbudet, vil den nye løsningen trolig kunne settes i drift senest i oktober/november, opplyser daglig leder StigStrand i Vitnett AS til Storlidalen.no.

Ifølge Vitnett vil cirka 50 hytter være innefor dekning fra det nye tilbudet. Avstanden skal heller ikke være noe problem, men forutsetningen er fri sikt mellom masten og de aktuelle hyttene, får Storlidalen.no opplyst hos Vitnett.

Hytter som ligger oppover i lia i hytteområdet innerst i Storlidalen havner i skyggen fra diverse åsrygger og vil derfor ikke få tilgang til internett fra masten ved Ångardsvatnet.

På den andre siden kan hyttefolk i Nausthaugen-området nær sørøst-enden av Ångardsvatnet nå trolig glede seg til mulighet for førsteklasses internett-forbindelse når masten settes i drift. Hytteeiere og fastboende i området har nylig mottatt tilbudsskriv fra Vitnett.

Som kjent vedtok årsmøtet i Storli Hytteeierforening i fjor å åpne for medlemskap for hytteeiere langs Ångardsvatnet og Dalsvatnet, altså med hyttetomter utskilt fra henholdsvis Bårdsgarden, Vasli og Haugen. Det nye tilbudet fra Vitnett berører derfor flere av hytteeierforeningens nye medlemmer – samt kanskje noen gamle.

 Trådløst fastnett

Oppdalsfirmaet Vitnett har opp gjennom årene lansert et bredt spekter av kommunikasjonsløsninger og -tilbud, både til næringslivet og privatmarkedet. Vitnett bygger også fiber til mobiloperatørenes master, og har et velutviklet samarbeid med Telenor. Blant disse løsningene finner vi såkalt trådløst fastnett.

Dette er vesensforskjellig fra mobilt bredbånd av den typen som blant andre Telenor og NetCom tilbyr. Med mobilt bredbånd kan man koble seg til internett ved hjelp av en smarttelefon, nettbrett eller bærbar pc med riktig type SIM-kort via hvilken som helst mobilmast man måtte befinne seg innen rekkevidde av. For eksempel når man er ute på reise.

Man kan for så vidt også bruke stasjonær pc, tilkoblet et eksternt modem eller en ruter for mobilt bredbånd. Dette er særlig aktuelt i hus og hytter hvor man ønsker en  internett-løsning som fungerer omtrent som den faste internett-løsningen man har hjemme. Forutsetningen for at dette skal fungere bra, er at man har tilgang til mobilt bredbånd med 3G- eller 4G-hastighet, og det har vi som kjent ikke innerst i Storlidalen.

Et viktig element i tilknytning til mobilt bredbånd er altså dette med mobilitet – at det er en løsning man kan benytte mange steder.

Begrepet trådløst fastnett er kanskje litt forvirrende, for ordet trådløst gir jo fort inntrykk av at dette  er en slags varient av mobilt bredbånd. Men det er det ikke. Hvis du inngår en kontrakt med Vitnet om trådløst fastnett, er ikke dette noe du kan bruke til å surfe på nettet på vei hjemover til Trondheim eller på tur nedover Gudbrandsdalen, for å nevne et par tilfeldig valgte eksempler.

Trådløst fastnett innebærer at det monteres en kombinert radiomottaker og ruter i huset eller hytta, samt en utvendig antenne som må plasseres slik at det er fri sikt til en antennemast for trådløst fastnett. Fordelen med dette er bedre båndsbreddestyring, ettersom Vitnett kjenner antall kunder per basestasjon, samt at løsningen gir vesentlig bedre responstid enn mobilt bredbånd. Det er altså ikke mobilnettet rundt omkring som benyttes. Vitnett samarbeider med mobiloperatørene og Telenor , og har også bygd egne master, slik at deres nett tilbys i store  deler av Oppdal.

Ruteren som inngår i pakken, gjør at man i praksis får trådløst lokalnettverk i huset eller hytta. Det vil si at ett av familiemedlemmene for eksempel kan bruke sin bærbare pc med tilgang til internett samtidig med at en annen surfer på nettet via nettbrett eller mobil.

Ingen anleggskostnader

Storli Hytteeierforening har tidligere drøftet muligheter for trådløst fastnett innerst i Storlidalen, der hytte-tettheten i dalen er størst. En slik løsning vil imidlertid utløse betydelige anleggskostnader i forbindelse med oppsetting av en ny mast, og så langt har ikke hytteeierne i området sett seg i stand til å være med på et slik opplegg.

Dette kartet som Vitnett har lagt ved tilbudet, viser antatt dekningsområde. Signalene fra masten, vist øverst i høyre hjørne på kartet, vil «treffe» hus og hytter langs mye av Ångardsvatnet og muligens også en del av hyttene i den nederste delen av hyttefeltet lengst inne i Storlidalen. (Klikk for større bilde.)
Dette kartet som Vitnett har lagt ved tilbudet, viser antatt dekningsområde. Signalene fra masten, vist øverst i høyre hjørne på kartet, vil «treffe» hus og hytter langs mye av Ångardsvatnet og muligens også en del av hyttene i den nederste delen av hyttefeltet lengst inne i Storlidalen. (Klikk for større bilde.)

Den «nye» masten ved Ångardsvatnet er imidlertid en eksisterende Norkring-mast som etter hva vi forstår nå er i ferd med å bli bygget om til å fungere som basestasjon for trådløst fastnett.

Tilbudet som nylig er sendt ut fra Vitnett, inneholder derfor bare den vanlige installasjonskostnaden på 3290 kroner, som dekker installasjon av radiomottaker/ruter og oppsetting av antenne – inklusive kostnader for montør på stedet. Altså ingen ekstra anleggskostnader.

Hyttepakker

For hytteeiere har Vitnett tre «hyttepakker»:

Vitnett Hytte Basis, med en nedlastingshastighet på opptil 9 Mbps (megabit per sekund) og opplastingshastighet på opptil 2 Mbps. Månedspris: 199 kroner.

Vitnett Hytte Pluss, med nedlastingshastighet på opptil 18 Mbps og opplastingshastighet på opptil 4 Mbps. Månedspris: 299 kroner.

Vitnett Hytte Ekstra, med nedlastingshastighet på opptil 36 Mbps og opplastingshastighet på opptil 8 Mbps. Månedspris: 399 kroner.

Abonnementet gir også mulighet til opptil fem e-postadresser under @oppdal.com eller postkassa.net.

I tillegg tilbyr Vitnett bistand til å opprette fast IP-adresse. Da kan man installere overvåkningskamera i hytta for å kunne sjekke hjemmefra at alt er i orden.

På Vitnetts internettsider finner man også andre abonnementsløsninger for hytter. Selskapet har blant annet bygd fiber til de sentrumsnære hyttene og nye utbyggingsområder planlegges stadig. Via fiber tilbys tv-pakker i tillegg til internett. Vitnett har også fått fiber til Lønset, og er i gang med å planlegge utbygging fremst i Storlidalen.

Dekningskartet som Vitnett har sendt ut i forbindelse med tilbudet , viser dekning omtrent fra Haugen Gård ved Dalsvatnet og litt forbi den nordvestlige enden av Ångardsvatnet.

For min egen del konstaterte jeg i sommer, i forbindelse med testing av annet utstyr, at jeg har fri sikt fra hyttetaket til en speilingsmast som ligger høyt oppe i lia på vestsiden av Dalsvatnet, og sett fra min hytte ligger denne masten omtrent i samme retning som den litt nærmere masten som Vitnett nå tilbyr signaler fra. Det gjenstår å sjekke grundigere om dette vil gi tilgang til Vitnetts nye tilbud.

Blir 3G-oppdateringen utsatt?

Det store spørsmålet både for internett-tilbydere og for hyttefolket innerst i Storlidalen er om mobil-masten der, altså den som ligger ved Storlidalsvegen noen hundre meter før snuplassen i Storligrenda, blir oppgradert til 3G-hastighet eller ikke. Både Telenor og NetCom har i sommer bekreftet overfor undertegnede at 3G-oppgradering er på trappene, men ingen av dem vil si når en slik oppgradering vil bli gjort. I verste fall kan det fortsatt gå flere år før vi får 3G-hastighet eller bedre via mobilt bredbånd innerst i Storlidalen.

Det springende punktet lokalt er at masten trenger en ny sambandsløsning for at den skal gi «en god mobil bredbånd opplevelse», som Telenor uttrykker det.

Slik er NetComs 3G-dekning i Storlidalen i dag. (Ill.: NetCom) (Klikk for større bilde.)
Slik er NetComs 3G-dekning i Storlidalen i dag. (Ill.: NetCom) (Klikk for større bilde.)

I sommer sendte jeg likelydende spørsmål til Telenor og NetCom om 3G-oppgraderingsplanene i Storlidalen i forbindelse med testing jeg holdt på med for PC World Norge.

Telenor sendte meg følgende svar på spørsmålet om vi snart kan vente oss en oppgradering:

«Det er helt riktig at vi har planer om å oppgradere basestasjonen innerst i Storlidalen til 3G. Imidlertid er det fremdeles usikkert når en oppgradert sambandsløsning til stasjonen er ferdig. Dette er helt nødvendig for at kundene våre skal få en god mobil brebånd opplevelse.»

NetCom ga et litt mer utfyllende svar. Selskapet har  forlengst forberedt stasjonen til 3G-oppgradering, men er avhengig av at Telenor legger en fiberkabel til masten. Her er utdrag fra svaret fra NetCom:

«Stasjonen ble byttet til ny «multi-mode» stasjon for snart et år siden og er fysisk klargjort med hardware og alle antenner og kabler er på plass for å kunne skru på ny 3G dekning der. Dessverre så har dette ikke vært mulig enda da linjeleverandør Telenor ikke har kunnet levere en høyhastighets bredbåndslinje (fiber) inn til vår basestasjon enda.»

Og der står saken.

NetCom tilføyer i sitt svar at dersom det ikke kommer noen sambandskabel til masten innerst i Storlidalen, er det mulig å oppgradere til 3G-hastighet ved en speiling fra den allerede 3G-oppgraderte masten ved skitrekket i Dala. Men slik vi tolker svarene fra Telenor og NetCom, vil dette  trolig ikke bidra til den kapasitetsøkningen som trengs for å få god og stabil 3G-hastighet når mange kobler seg på internett samtidig.

Og slik vil NetComs 3G-dekning bli innerst i Storlidalen. Men hvor lenge må vi vente på oppgraderingen? (Ill.: NetCom) (Klikk for større bilde.)
Og slik vil NetComs 3G-dekning bli innerst i Storlidalen. Men hvor lenge må vi vente på oppgraderingen? (Ill.: NetCom) (Klikk for større bilde.)

Nye signaler fra Telenor kan tyde på at oppgraderingen fra 2G til 3G kan komme til å ta mye lengre tid enn hyttefolket innerst i Storlidalen har håpet på til nå. I et intervju med Telenors nye mobilsjef Bjørn Ivar Moen i fagpublikasjonen Telecom Revy forleden dag gikk det frem at Telenor nå legger større vekt på å oppgradere det eksisterende 3G-nettet til 4G-kapasitet enn å oppgradere gjenværende 2G-basestasjoner.

Telenor har satt seg som mål at man innen 2015 skal kunne tilby like høy dekningsgrad på 4G som de som nå har 3G, det vil si omlag 90 prosent befolkningsdekning, ifølge Telecom Revy.

Ifølge informerte kilder kan dette bety at det fortsatt kan gå flere år – både fem og ti år har vært nevnt – før 2G-masten innerst i Storlidalen blir oppgradert. Dette må vel å merke bare oppfattes som spekulasjoner. Noe av det som trolig har redusert Telenors interesse for å oppgradere de gjenværende 2G-mastene, er at denne oppgraderingen normalt er mye dyrere enn å oppgradere fra 3G til 4G.

Et tredje alternativ – til mobilt bredbånd og trådløst fastnett – er satellitt-basert internett, som undertegnede testet på hytta i sommer og presenterte i en større artikkel her nylig. Løsningen gir for så vidt rask ned- og opplasting, men har noen svakheter. Den største er forsinkelsen (langsom «ping-hastighet») som gir ekstra ventetid hver gang man har «bestilt» en nettside. Selv om nedlastingen i seg selv er rask, bidrar ventetiden mellom slagene til at løsningen oppleves som tregere enn den egentlig er. I tillegg er satelitt-basert internett foreløpig noe dyrere enn både mobilt bredbånd og trådløst fastnett.

Anbefales

I lys av alle disse forholdene, og spesielt Telenors manglende vilje til å si om og når det nødvendige oppgraderingsarbeidet for mobilmasten innerst i Storlidalen vil bli utført, fremstår trådløst fastnett fra Vitnett igjen som mer interessant enn hyttefolket innerst i Storlidalen har trodd i senere tid.

Og for dem som bor eller har hytte i området som dekkes av det nye tilbudet Vitnett går ut med nå, er trådløst fastnett en løsning som  absolutt kan anbefales. Undertegnede må ta det lille forbeholdet at jeg så langt bare kjenner løsningen fra omtale og ikke har fått anledning til å prøve den ennå. Men det er verdt å merke seg at Vitnett har cirka 600 fastboende i kommunens kretser som har gått over fra å bruke bredbånd via telefonlinjene (ADSL) til å benytte trådløst fastnett, fordi dette gir bedre hastighet og responstider.

Comments are closed.