Velkommen til Storlidalen!

Velkommen til Storlidalen og til nettstedet for Storli Hytteeierforening. Foreningen ble startet i 1995 og har i 2022 over 130 medlemmer. I alle disse årene har hytteeierforeningen stått på for medlemmenes rettigheter og felles interesser. I tillegg har hytteeierforeningen bidratt til å skape og opprettholde god kontakt med grunneierne i Storlidalen og med de styrende organer i Oppdal kommune. Nedenfor finner du en oversikt over hva slags informasjon du kan finne her på Storlidalen.no.

NYHETER OG INFORMASJON: Her finner du nyheter fra Storlidalen og informasjon fra Storli Hytteeierforening.

TURTIPS: Lurer du på hvor du skal ta den neste fjellturen? Vår seksjon om turtips gir deg gode råd både om fotturer og skiturer i Storlidalen.

VEDTEKTER: Storli Hytteeierforenings vedtekter forteller blant annet at foreningens virkefelt er begrenset til ni garder innerst i Storlidalen.

REFERATER: En medlemsforening som Storli Hytteeierforening har naturligvis både årsmøter og styremøter, og her finner du referatene.

STYRET: Hvert år velger medlemmene et nytt styre i Storli Hytteeierforening. Noen sitter i ett år om gangen, noen i to år. 

HISTORIKK: Innimellom tar vi et dypdykk ned i Storlidalens historie og ser nærmere på hvordan folk hadde det her i gamle dager.