Referat Årsmøte Storli Hytteeierforening 2017

9. september 2017, Bortistu, Storlidalen

Til stede: 7 medlemmer

Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen:

Valgt som leder av møtet: Trond Evanger

Valgt som referent: Frode Vassenden

Valgt til å underskrive protokoll: Hege Vinje, Arne Alnæs

Årsmelding for 2016-2017 ble gjennomgått. Årsmeldingen ble godkjent.

Regnskap for 2016-2017 ble gjennomgått, og revisorgodkjenning fremvist. Regnskapet ble godkjent. Innmeldte saker: Ingen saker varinnmeldt.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uendret

Trond Evanger, styreleder, for ett år

Klara Jakobsen, kasserer, for to år

Svein Olaf Hvasshovd, styremedlem, for to år

Sigurd Steinshamn, styremedlem, for ett år (etter avtale)

Tor Volden, styremedlem, for to år.

Anne Lutterloh, varamedlem, for ett år

Bodil Mostue, varamedlem, for ett år.

Frode Vassenden

sign.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *