Årsberetning Storli Hytteeierforening 2018

Årsberetningen gjelder for perioden 9. september 2017 – 8. september 2018.

1  Om Hytteeierforeningen

Storli Hytteeierforening er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med registreringsnummer 1851430.

Styre og valgkomite 

Styret har i perioden bestått av:

Leder:                        Trond Evanger, Øvergeilan 2, 7089 Heimdal

Kasserer:                  Klara Jakobsen, Riddervolds gate 32, 7052 Trondheim

Styremedlem:           Tor Volden, Stokkanhaugen 13, 7048 Trondheim

Styremedlem:           Sigurd Loe Steinshamn, Hjalmar Johansens vei 12, 7020 Trondheim

Styremedlem:           Svein-Olaf Hvasshovd, Jakobstien 15, 7021 Trondheim         

Varamedlem:            Anne Lutterloh, Herlofsons vei 3C, 7071 Trondheim

Varamedlem:            Bodil Aamnes Mostue, Porsmyra 42, 7091 Tiller

Valgkomiteen har bestått av Anne Strøm Nakstad og Per Johan Røttereng.

Storlidalen løypelag

Løypelaget har tidligere vært en del av Hytteeierforeningen, men ble for noen år siden skilt ut fra denne med eget registreringsnummer i Enhetsregisteret og eget styre. Løypelagets aktivitet har derfor ikke vært en del av styrets virksomhet i perioden, og rapporteres gjennom egen årsberetning og eget regnskap.

2  Hovedtrekk for virksomheten i 2017/2018

Møter

Det har vært avholdt tre styremøter: 09.01.2017, 10.04.2018 og 21.08.2018. Alle møtene har vært holdt i Trondheim, og referat ligger på www.storlidalen.no som er foreningens hjemmeside.

Medlemmer

Styret har de siste to årene jobbet for at så mange som mulig av hytteeierne i dalen er medlemmer av foreningen, og foreningen har pr dato 115 betalende medlemmer. Dette er litt flere enn på samme tid i fjor, men det bør fortsatt være mulig å øke dette tallet. Samtidig har det blitt gjort en omfattende jobb med å utarbeide et nytt og oversiktlig medlemskartotek.

I fjor fokuserte styret mye på synlighet av foreningen, og det ble gjennomført flere fellesarrangement for medlemmene. I år har det det ikke vært organisert tilsvarende arrangement, men nye arrangement har vært diskutert på møtene og flere aktuelle arrangement står på listen for neste år.

Andre saker

Styret har i tillegg løpende jobbet med flere saker gjennom året:

Sammen med Løypelaget har vi klargjort arbeidsfordelingen mellom Løypelaget og Hytteeierforeningen, og endret styresammensetningen for Løypelaget. Etter at Frode Vassenden gikk ut av styret som kasserer i både Hytteeierforeningen og Løypelaget er det nå valgt egen kasserer av styremedlemmene i hvert av de to styrene, noe som er hensiktsmessig med den økonomi som nå er i Løypelaget.

Stig Bakke ga for flere år siden ut et glimrende hefte med beskrivelse av mange skiturer i fjellene i Storlidalen. Hytteeierforeningen har fått tillatelse fra Stig Bakke slik at denne nå er lagt ut i elektronisk form på www.storlidalen.no.

Telenor og Vitnett legger fibernett til Storlidalen, og Hytteeierforeningen har vært i kontakt med Vitnett for å innhente informasjon om planene, og lagt dette ut på www.storlidalen.no. Mere info om status for utbyggingen vil komme etterhvert.

Vi har innhentet informasjon fra Trøndelag Brann- og Redningstjeneste om den nye feieordningen som ble innført fra 2016. Det er lagt en plan for feiing av hytter i Storlidalen i 2019, og informasjon om dette er lagt ut på www.storlidalen.no. Også her er det planlagt å legge ut mere informasjon etterhvert som detaljert planer blir klare.

3  Økonomi

Årets drift har gitt et overskudd på kr 6.583,26 som overføres til egenkapital.

Vi har nå en egenkapital i bank på kr 69.401,72.

Trondheim, den 21.08.2018

Trond Evanger

sign

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *