Årsberetning Storlidalen Løypelag

Styret i Løypelaget har i sesongen 2017-18 bestått av:

Liv Thommesen, Hytteeier, leder

Erling Haug, Hytteeier

Amund Grimstad, Hytteeier

Torgeir Svendsen, Hytteeier, kasserer

Hallvard Storli, Grunneier

Bente Vasli, Grunneier           

Ola Storli, Grunneier

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden, og Lønset IL har vært invitert til alle møtene, og på de to første møtene vært representert med John Torve. Torgeir Svendsen (hytteeier og nåværende kasserer) ble supplert inn i styret (Januar 2018). 

På styremøtet 09.05.18 var Lønset IL representert ved Rune Grøtte (ny leder Lønset IL) og Per Morten Holand (langrennsansvarlig Lønset IL).   

1. Løypekjøring

Storlidalen Løypelag og Lønset IL har også denne sesongen samarbeidet om løypekjøring i Storlidalen. Vi mottar mange positiv tilbakemeldinger vedr. preparering av løypenettet og er svært takknemlig for innsatsen som nedlegges av grunneiere og fastboende i så måte. Informasjon om preparerte skispor kunngjøres på hjemmesida til Storlidalen hytteeierforening (www. Storlidalen.no), skisporet.no, samt på facebook-sidene: Skiløyper Lønset og Storlidalen, Storli gard og Bortistu Gjestegård.

Det har vært en lang vinter med fine skiforhold og uten nevneverdige driftsproblemer med tråkkemaskinen. Hallvard Storli har kjørt i alt 114 timer, mens Bårdsgarden (Arnt og Helge Vasli) har kjørt skuterspor rundt Lorthøa (8 turer) og i Sandådalen (2 turer), i alt 21 timer. Løypelaget fikk i år innvilget søknaden til Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområdet om løypekjøring (tråkkemaskin) langs veien ved Tovatna (til Fylkesgrensa) – i de tilfellene hvor det er for dårlige snøforhold til å kjøre rundt Høa.

Det er foretatt service på tråkkemaskinen for kr 17000 (2017). Tråkkemaskinen er 10 år gammel, benyttes i dels ulendt terreng og i løpet av noen år er det på tide å tenke på en nyere maskin.. Spørsmålet om hvordan finansiere/organisere dette vil bli fulgt opp av det nye styret (ny innsamling/ sponsing /leasing avtale). 

Nytt hyttefelt (Nausthaugen, tilhørende Dagrun Vasli) vil få konsekvenser for dagens løypetrase.  

Forslaget til reguleringsplan inkluderte en løypetrase som var i bratteste laget for tråkkemaskina. Sammen med Lønset IL utarbeidet derfor Løypelaget et alternativt forslag med en mindre bratt løypetrase. Merknaden ble sendt til Oppdal kommune, denne ble behandlet 29. januar, men fikk dessverre ikke støtte.  Det ble imidlertid gitt tillatelse til å foreta terrengmessige inngrep slik at tråkkemaskinen kan benyttes. Hvordan utgiftene til dette skal dekkes ble ikke kommentert fra kommunens side.

Det ble foretatt rydding av skitraseen fra Bårdsgarden til Halsen i forbindelse med årsmøtet 2017. Det vil være behov for dugnad også i år (sted/omfang meldes av grunneiere).

2. Økonomi

Avtalen mellom Lønset IL og Storlidalen Løypelag gjelder drift av skiløyper. Dette innebærer i) deling av fellesutgifter til drift av skiløyper, ii) fordeling av midlene fra kommunen skal diskuteres i forhold til behovet. Det ligger ikke i avtalen mellom Lønset IL og Løypelaget at midler fra Oppdal kommune skal avsettes til ny løypemaskin.

John Torve (tidligere leder Lønset IL) og Liv Thommesen (Storlidalen Løypelag) sendte også i 2017 felles søknad til Oppdal kommune og søkte om kr 100 000 i støtte til løypekjøring. Hele beløpet ble innvilget, men kun kr 10 000 er overført fra Lønset IL til Storlidalen Løypelag. Dette var tema på styremøte 09.05.18. Flertallet i Løypelaget er uenige i denne fordelingen av midlene, da de fleste skiløperne har Storli som utgangspunkt. Det er mest snøsikkert innerst i dalen og følgelig her det kjøres oftest opp skispor. Dialogen med Lønset IL vedrørende dette vil bli fulgt opp av styret.

Regnskapet for 2017/2018 sesongen viser at vi har noe større utgifter enn inntekter, men det er verdt å påpeke at «overforbruk» er svært lite sammenliknet med tidligere år. Årsaken til dette er en stabil vinter med mindre kjøring av løypemaskinen. (Tidligere år har utgiftene til løypekjøring vært ca. kr 120 000 – 125 000, med et «overforbruk» på ca kr. 30 000). I tillegg har Løypelaget fått inntekter fra dagsbesøkende/ skiløpere/ jaktprøve-deltagere, – takket være opprettelse av VIPPS (høsten 2017) og en pågående økonomiansvarlig (Torgeir Svendsen). Løypelaget har fortsatt en buffer med oppsparte midler. For å kunne opprettholde dagens løypekjøring i tida framover bør imidlertid en evt. økning av kontingenten til Løypelaget diskuteres samt fordelingen av midler fra Oppdal kommune. 

Lønset IL går med underskudd (ifg Grøtte og Holand). Kasserer i Lønset IL vil legge fram regnskapet for drift av skiløyper ila sommeren.

Storlidalen Løypelag (Torgeir Svendsen) og Lønset IL (Per Morten Holand) vil følge opp overfor Oppdal kommune vedr økonomisk støtte til løypekjøring. 

Trondheim 23.07.18

Liv Thommesen, leder 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *