Styremøte i Storli hytteeierforening 21. august 2018

Tilstede: Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Bodil Aamnes Mostue, Tor Volden, Trond Evanger

Ikke tilstede: Anne Lutterloh

Møtested: Hjemme hos Trond

Saksliste:

1) Referat fra forrige styremøte

2) Status og oppfølging av løpende saker

3) Forberedelse til årsmøtet

4) Eventuelt

1) Referat fra forrige styremøte

Referatet fra styremøte 10. april 2018 ble godkjent uten kommentarer.

2) Status og oppfølging av løpende saker

2.1 Nye arrangement

Det har ikke lykkes å finne en dato for geologivandringen ennå, men arrangementet gjennomføres så snart en er blitt enige med Stig Bakke om en egnet dato.

Flere arrangement har vært diskutert og omtalt i tidligere møtereferat, bl.a. skredkurs, EVI-tur, botanikktur, ornitologitur, og Tørris-utstillingen på Bårdsgården. Styret overlater forslagene til oppfølging for det neste styret.

2.2 Medlemmer

Det viser seg at 115 medlemmer har betalt medlemskontingent for 2018, noe som er litt flere enn i fjor. I følge medlemslistene har vi imidlertid ca 135 medlemmer, og dette avviket bør følges opp. Manglende betaling kan skyldes ren forglemmelse, men det kan også være andre grunner. Oppfølging av medlemslistene og kontakt med nye hytteeiere foreslås overført som oppgave til det nye styret.

2.3 Storlidalen.no

Det bør ryddes opp litt på hjemmesiden vår. Da denne ble laget var det stor journalistisk aktivitet med mange reportasjer fra aktiviteter i Storlidalen på sidene, men i dag fungerer storlidalen.no mere som en ren informasjonskanal for Hytteeierforeningen. Dette medfører at mange av mulighetene som sidene gir ikke brukes, og følgelig ligger det mye gammelt stoff der. Mye av dette bør derfor fjernes slik at det hovedsakelig ligger nye informasjonsartikler der, samt informasjon fra styret og nyttige lenker. Det nye styret bør se på dette.

3) Årsmøte

Årsmøtet blir lørdag 8. september kl 1800 på Bortistu, mens Løypelagets årsmøte er kl. 1700 samme dag. 

Årsberetning og regnskap er ferdig, mens revisjon av regnskapet gjenstår. Innkalling sendes ut så snart revidert regnskap foreligger, både som info på hjemmesiden og pr e-post til medlemmene. I tillegg legger Tor ut invitasjon på facebook, med henvisning til hjemmesiden for underlagsdokumenter osv.

Valgkomiteen er igangsatt.

4) Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Trond Evanger

Styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *