Årsmøteinnkalling 2008

Til andelseierne!

Det innkalles herved til årsmøte i Storli Vannlag.

Sted og tid: Negard Storli, tirsdag 18. mars kl 1800-1900.

Saker til behandling:

1) Årsmelding.

Årsmelding er vedlagt. Foreslås tatt til etterretning.

2) Regnskap, revisors beretning.

Regnskap vedlagt. Foreslås godkjent.

3) Valg av ny leder

Det har ikke vært avholdt valg på ny leder. Jon Magnussen har håndtert økonomi og regnskap i perioden frem mot årsmøtet. Det må velges ny leder.

4) Valg av revisor.

5) Budsjett, vannavgift for år 2008-03-14

Som det fremgår av regnskapet er økonomien god. Vannlaget har nå 10 (11) medlemmer, noe som innebærer at evt. større utlegg også skal fordeles på et større antall personer. Det vurderes ikke som nødvendig å øke vannavgiften. Den foreslås holdt på kr 300,-.

6) Tilkopling av hytta til Odd Kamsvåg.

Se vedlegg. Tilkoplingen foreslås godkjent av årsmøtet.

I forbindelse med møtet blir det en enkel servering.

 

Med vennlig hilsen

Jon Magnussen

Fridtjof Nansens v 8

7020 Trondheim

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *