Årsmøteinnkalling 2008

Til andelseierne! Det innkalles herved til årsmøte i Storli Vannlag. Sted og tid: Negard Storli, tirsdag 18. mars kl 1800-1900. Saker til behandling: 1) Årsmelding. Årsmelding er vedlagt. Foreslås tatt til etterretning. 2) Regnskap, revisors beretning. Regnskap vedlagt. Foreslås godkjent. 3) Valg av ny leder Det har ikke vært avholdt valg på ny leder. Jon …

Årsmøteinnkalling 2008 Les mer »