Trond Evanger

Styremøte i Storli hytteeierforening 10. april 2018

Tilstede: Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Anne Lutterloh, Bodil Aamnes Mostue, Trond Evanger Ikke tilstede: Tor Volden Møtested: Hjemme hos Trond Saksliste: 1) Referat fra forrige styremøte 2) Hjemmesiden 3) Status og oppfølging av løpende saker 4) Neste møte 5) Eventuelt 1) Referat fra forrige styremøte Referatet fra styremøte 9. januar 2018 ble godkjent uten …

Styremøte i Storli hytteeierforening 10. april 2018 Les mer »

Styremøte i Storli hytteeierforening 21. august 2018

Tilstede: Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Bodil Aamnes Mostue, Tor Volden, Trond Evanger Ikke tilstede: Anne Lutterloh Møtested: Hjemme hos Trond Saksliste: 1) Referat fra forrige styremøte 2) Status og oppfølging av løpende saker 3) Forberedelse til årsmøtet 4) Eventuelt 1) Referat fra forrige styremøte Referatet fra styremøte 10. april 2018 ble godkjent uten kommentarer. …

Styremøte i Storli hytteeierforening 21. august 2018 Les mer »

Årsberetning Storli Hytteeierforening 2018

Årsberetningen gjelder for perioden 9. september 2017 – 8. september 2018. 1  Om Hytteeierforeningen Storli Hytteeierforening er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med registreringsnummer 1851430. Styre og valgkomite  Styret har i perioden bestått av: Leder:                        Trond Evanger, Øvergeilan 2, 7089 Heimdal Kasserer:                  Klara Jakobsen, Riddervolds gate 32, 7052 Trondheim Styremedlem:           Tor Volden, Stokkanhaugen 13, 7048 Trondheim Styremedlem:           Sigurd Loe Steinshamn, …

Årsberetning Storli Hytteeierforening 2018 Les mer »

Referat fra styremøte 180109

Tilstede: Tor Volden, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Anne Lutterloh, Bodil Aamnes Mostue, Trond Evanger Ikke tilstede: Sigurd Steinshamn Møtested: Hjemme hos Trond Saksliste: 1) Konstituering 2) Fordeling av oppgaver mellom Løypelaget og Hytteeierforeningen 3) Status og oppfølging av evt. løpende saker 4) Prioriteringer for arbeidet fremover 5) Møteplan 6) Evt. 1) Konstituering Leder var valgt direkte …

Referat fra styremøte 180109 Les mer »

Styremøte i Storli hytteeierforening 12. august 2017

Tilstede: Frode Vassenden, Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs, Sigurd Steinshamn Trond Evanger Ikke tilstede: Tor Volden, Klara Jakobsen Møtested: Hytta til Evanger/Myhre i Sandbekkveien Saksliste: 1) Godkjenning av referat fra styremøte 06.05.2017 2) Status og oppfølging av løpende saker 3) Forberedelse til årsmøtet 4) Eventuelt 1) Godkjenning av referat fra styremøte 06.05.2017 Referatet ble godkjent uten …

Styremøte i Storli hytteeierforening 12. august 2017 Les mer »

Styremøte i Storli hytteeierforening 6. mai 2017

Tilstede: Frode Vassenden, Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs, Trond Evanger Ikke tilstede: Tor Volden, Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen Møtested: Hytta til Evanger/Myhre i Sandbekkveien Saksliste: 1) Godkjenning av referat fra styremøte 14.02.2017 2) Status og oppfølging av løpende saker 3) Eventuelt 1) Godkjenning av referat fra styremøte 14.02.2017 Referatet ble godkjent uten kommentarer 2) Status og …

Styremøte i Storli hytteeierforening 6. mai 2017 Les mer »

Styremøte i Storli hytteeierforening 14. februar 2017

Tilstede: Tor Volden, Frode Vassenden, Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Trond Evanger, Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs på telefon, Kristian Alnæs på telefon under sak 2. Ikke tilstede: Møtested: Hjemme hos Evanger/Myhre, Øvergeilan 2 Saksliste: 1) Godkjenning av referat fra styremøte 06.12.2016 2) Hjemmesidene våre 3) Status og oppfølging av løpende saker 4) Eventuelt 1) Godkjenning av …

Styremøte i Storli hytteeierforening 14. februar 2017 Les mer »

Styremøte i Storli hytteeierforening 6. desember 2016

Styremøte i Storli hytteeierforening 6. desember 2016 Tilstede: Tor Volden, Frode Vassenden, Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Trond Evanger Ikke tilstede: Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs Møtested: Hjemme hos Evanger/Myhre, Øvergeilan 2 Saksliste: 1) Godkjenning av referat fra styremøte 08.10.2016 2) Status og oppfølging av løpende saker 3) Eventuelt 1) Godkjenning av referat fra styremøte 08.10.2016 Referatet …

Styremøte i Storli hytteeierforening 6. desember 2016 Les mer »