Referater

Referat styremøte Storli hytteierforening 03.10.20.

Dato:                  3. oktober 2020 Sted:                   Storli Gård Tilstede:      Randi Nyjordet, Laila Grøthe, Bodil Amnes Mostue, Svein Olaf Hvasshovd, Anne S. Nakstad, Ruth Fiskum Ness og Johan Fossli 1.      Konstituering av styre Det nye styret møttes for første gang etter årsmøte 12. september og oppgaver ble fordelt. Årsmøtet har valgt Randi Nyjordet som kasserer og Anne …

Referat styremøte Storli hytteierforening 03.10.20. Les mer »

Styremøte i Storli hytteeierforening 2020-06-10

Til stede: Amund Grimstad (delvis), Randi Nyjordet, Svein-Olaf Hvasshovd, Laila Grøthe Terje Bygland Nikolaisen, Johan Fossli og Bodil Aamnes Mostue Fraværende: Tor VoldenSted: Videomøte Referent: Bodil Agenda: Referat fra forrige møte Orientering fra løypelaget v/Amund Grimstad Orientering om henvendelser til styret Brøyting Webkamera Hjertestarter Status og oppfølging av løpende saker Årsmøte – forberedelser Korona – …

Styremøte i Storli hytteeierforening 2020-06-10 Les mer »

Styremøte i Storli Hytteeierforening 2020-01-22

Til stede: Randi Nyjordet, Svein-Olaf Hvasshovd, Laila Grøthe og Bodil Aamnes Mostue  Fraværende: Tor Volden, Terje Bygland Nikolaisen og Johan Fossli Sted: Hjemme hos Bodil Referent: Bodil Agenda: Referat fra forrige møte Orientering om henvendelser til styret Status og oppfølging av løpende saker Postkasser v/ Svein-Olaf Hytteveier som krysser skiløype Gjevilvassveien Innkommen sak fra hytteeier. …

Styremøte i Storli Hytteeierforening 2020-01-22 Les mer »

Styremøte i Storli Hytteeierforening 2019-11-06

Til stede: Randi Nyjordet, Svein-Olaf Hvasshovd, Tor Volden, Laila Grøthe Fraværende: Terje Bygland Nikolaisen, Johan Fossli Sted: Hjemme hos Bodil Referent: Bodil Agenda: – Nettsidene våre (www.storlidalen. no) – Fordelinger av oppgaver i styret – Medlemsregister og verving av medlemmer – Aktiviteter for hytteeiere i Storlidalen førstkommende år – Møtedatoer – Eventuelt Referat: Nettsidene våre …

Styremøte i Storli Hytteeierforening 2019-11-06 Les mer »

Styremøte i Storli hytteeierforening 10. april 2018

Tilstede: Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Anne Lutterloh, Bodil Aamnes Mostue, Trond Evanger Ikke tilstede: Tor Volden Møtested: Hjemme hos Trond Saksliste: 1) Referat fra forrige styremøte 2) Hjemmesiden 3) Status og oppfølging av løpende saker 4) Neste møte 5) Eventuelt 1) Referat fra forrige styremøte Referatet fra styremøte 9. januar 2018 ble godkjent uten …

Styremøte i Storli hytteeierforening 10. april 2018 Les mer »