Feiing og tilsyn av hytter i Storlidalen i 2019

Klart for pipefeiing i Storlidalen.

Hytteeierforening har vært i kontakt med Trøndelag Brann- og Redningstjeneste for å få avklart hvordan den lovfestede feieplikten for hytter fungerer.

Fra 2016 ble det innført lovfestet feieplikt for hytter, men for mange er det fortsatt uklart hva som gjelder av regler, hvordan dette gjennomføres i praksis, betaling o.l.  Hytteeierforeningen har derfor vært i kontakt med Trøndelag Brann- og Redningstjeneste for å få avklart dette.

Der opplyses det at Trøndelag Brann og Redningstjeneste, TBRT, har planlagt å utføre feiing og tilsyn av fritidsboliger i Storlidalen i uke 24 og 25 i 2019.

Pr i dag koster feiing og tilsyn kr 481 eks. merverdiavgift, per år, uavhengig av hvor ofte det feies. Mange tror at feie- og tilsynsgebyr er en betaling for utført feiing, men dette medfører ikke riktighet.

Kommunen er pålagt å drive tjenesten etter selvkostprinsippet, og først etter at TBRT har utført tilsyn på samtlige eiendommer (i løpet av 2019), vil de på bakgrunn av en risikovurdering kunne si noe om hvor ofte det er behov for feiing, alt fra årlig til hvert 8. år. Kommunen vil da ha et grunnlag for å kunne fakturere ut i fra behov.

Dersom noen vil ha utført feiing utenfor planen, så vil det vanligvis komme et tilleggsgebyr. Dette på grunn av at TBRT er i andre områder ellers i året og da må kjøre ens ærend til Storlidalen.

Og feiegebyret vil komme årlig uansett.

Mer informasjon om feiing finnes på følgende nettsteder :

Gebyrer og hyppighet av feiing:

https://www.oppdal.kommune.no/aktuelt/feiing-av-hytter/

Plan hyttefeiing 2018:

https://www.oppdal.kommune.no/navigasjonsmenytjenesteomrader/tekniske-tjenester/feiing/

Varslingsrutiner:

http://www.tbrt.no/varslingsrutiner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *