Turtips: Liaflatløa

Liaflatløa er blant de kulturhistoriske stedene som Leif Helmersen på Bortistu har merket opp stier til, og beskrevet brosjyren som Bortistugjestene får.

Men Kvannflatløa er restaurert og tatt i bruk til overnatting, står Liaflatløa til forfall. Enda går det an å se at Liaflatløa har vært et staselig byggverk i temmelig grov tømmer.

Løa har vært brukt som løer flest, til å lagre høy fra utslåttene oppover i lia over Storli. Det er lett å forstå at disse løene ligger der de gjør, på gressdekte hyller i lia, med rikelig gras og urter rundt omkring i den åpne bjørkeskogen. Det er nesten merkelig at et enkelt skur som bare skulle romme høy var bygd så solid.

Enkleste vei til Liaflatløa er å begynne på stien fra Storli mot Bårdsgården. Stien følger omtrent traseen til skiløypa slakt oppover flere myrer, inntil den når ei siste kneik før det flater ut mot Sandbekken. Nær toppen av den kneika går stien til Liaflatløa til venstre, tilbake oppgjennom bjørkeskogen. Stien er skilta og blåmerka. I den flotte bjørkeskogen opp mot løa er det frodig og fint, med en mengde blomster på rette tida av året. I den lia har jeg også sett store mengder oransje blåvinger!

Løa er for forfallen til å gi ly, men hva med en liten piknik i enga ved siden av? Eller drikk kaffe med løa som ryggstøtte og fullt utsyn over Storlidalen?

Fra Liaflatløa (L i kartet) fortsetter stien vestover, og går gir mulighet for å gå en rundtur tilbake til Storli. Også den stien er blåmerka. Langs denne stien ligger to andre løer, som det nå er enda mindre igjen av enn Liaflatløa. På vei vestover kommer du først til Svartstakkenget (S i kartet), hvor bare en grunnmur er igjen på oppsida av stien. Svartstakkenget er et flatt, frodig og åpent platå, hvor det er lett å forstå at det ble slått gras.. Så kommer du til Jelhaugløa på nedsida av stien, på ei anna hylle (J i kartet). Den er det heller ikke mye igjen av, bare en grunnmur og noen få stokker i haug. Den er merka med et skilt som vises best når en ser østover.

Turfakta

Avstand hele runden: 3,3 km

Høydeforskjell: fra 600 til 860 moh

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *