Litt historikk

Kristoffer og Mali Haugen

Kristoffer Haugen og jaktbøkene

Kristoffer Ellingsen Haugen (1875-1954) var en av de største jegere og fangstmenn som  Storlidalen har fostret. Bortistu Gjestegard var hans base for jakt, fangst og fiske i store deler av Trollheimen.

Hytteeierforening med mange aktiviteter

Oppkjøring av skiløyper om vinteren, tynningsfiske om sommeren, initiativ for bedre radio-, TV- og mobiltelefon-forhold i Storlidalen, engasjement i kampen for bedre vegstandard i Storlidalen. Dette er bare noe av det Storli Hytte-eierforening har beskjeftiget seg med siden starten i 1995.

Per Vinje

Minneord: Per Vinje er død

Midtveis i årets sommerferie her i Storlidalen fikk vi en trist melding om at vår kjære venn og gode hyttenabo Per Vinje er død, 79 år gammel.

Den siste «Storliaden»

«Storliaden» var navnet på det populære kostymeskirennet som ble avviklet i påsken i over 20 år i hyttefeltet innerst i Storlidalen. I alt gikk arrangementet av stabelen 20 ganger – det var et par skirenn som måtte avlyses på grunn av uvær. Det siste rennet fant sted i påsken 2003. Her er en videofilm fra det siste skirennet.

Praktbok om Lønset – og Storlidalen

Det er et vakkert bilde fra Storlidalen som dominerer på forsiden av den nye boka om Lønset og omegn, kalt «Fritt liv på Lønset». Boka er utgitt av Lønset Horisontløftarlag.