Litt historikk

Hytteeierforening med mange aktiviteter

Oppkjøring av skiløyper om vinteren, tynningsfiske om sommeren, initiativ for bedre radio-, TV- og mobiltelefon-forhold i Storlidalen, engasjement i kampen for bedre vegstandard i Storlidalen. Dette er bare noe av det Storli Hytte-eierforening har beskjeftiget seg med siden starten i 1995.

Per Vinje

Minneord: Per Vinje er død

Midtveis i årets sommerferie her i Storlidalen fikk vi en trist melding om at vår kjære venn og gode hyttenabo Per Vinje er død, 79 år gammel.