Kristoffer Haugen og jaktbøkene

Kristoffer og Mali Haugen
PÅ BORTISTU: Kristoffer Haugen og kona Mali på sine eldre dager på Bortistu. (Albumbilde etter Gjertrud Engedal.)

Kristoffer Ellingsen Haugen (1875-1954) var en av de største jegere og fangstmenn som  Storlidalen har fostret. Det som i dag er Bortistu Gjestegard, en av gardene innerst i Storlidalen, var i mesteparten av Kristoffer Haugens voksne liv hans base for jakt, fangst og fiske i store deler av Trollheimen.

Det som kanskje er litt spesielt med Kristoffer Haugens virke som jeger og fangstmann, er at han ikke bare flittig noterte informasjonen om alt byttet han nedla, men at disse jaktnotatene også er bevart for ettertiden.

Jaktnotatene er ikke bare blitt brukt som interessant lesestoff for folk med sans for jakt og fiske, men er også blitt kildemateriale for historikere og andre. Både lokalhistorikere og folk som har forsket mer spesifikt på jakt- og fangst-historikk i fjellene i Midt-Norge har brukt Kristoffer Haugens jaktbøker som noe av sitt kildemateriale. Blant annet havnet et eksemplar av notatene i Videnskapsselskapet i Trondheim på 1980-tallet.

Derfor vet vi mye mer om sporene som Kristoffer Haugen satte etter seg i Storlidalen og Trollheimen enn om mange av de andre som tråkket rundt i disse lier og fjell for å drive med jakt, fangst og fiske.

Kristoffer Haugen ble tatt med på jakt allerede da han var 13 år gammel. Etter hvert utviklet han seg til en ganske profesjonell jeger, kan vi lese av notatene. Han var født og vokste opp på Haugen gard mellom Ångarsvatnet og Dalsvatnet, og kjøpte Bortistu for jaktinntektene sine.

Etter hvert jaktet Kristoffer Haugen på alle datidens viltarter i fjellet både med gevær og med diverse fangstredskaper. Til tider dro han svært langt utenfor Storlidalen og Trollheimen på sine jaktturer, blant annet flere ganger til Nord-Norge.

En lengre presentasjon av Kristoffer Haugen og hans liv som jeger og fisker kan du lese mer om på «nabokanalen», det vil si på storlidals-nettstedet Storlidalen.com. Følg denne linken: https://www.storlidalen.com/kristoffer-haugens-jaktboker/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.