Referat styremøte 22.mars 2021

Styremøtet ble avhold på Teams – referent Anne Strøm Nakstad

Referat styremøte Storli hytteierforening.

Dato:                  22. mars 2021

Sted:                   Teams

Tilstede:            Randi Nyjordet, Laila Grøthe, Bodil Aamnes Mostue, Svein-Olaf Hvasshovd, Anne S. Nakstad, Ruth Fiskum Ness og Johan Fossli

  1. Hjemmesiden og sosiale medier.

Anne Vinje Jensen informerte om sitt arbeid med vår hjemmeside www.storlidalen.no og sosiale medier. Hun fikk mye skryt for mange fine innlegg i løpet av vinteren. Innleggene deles ofte på FB og treffer mange. Anne fortsetter det flotte arbeidet.

  • Verving av medlemmer.

Verving av nye medlemmer til foreningen går sin gang med fine plakater både på Lønset og på Storli. Vi har fått flere nye medlemmer siden årsmøte i oktober og det er i dag 147 medlemmer i foreningen.

  • Etter en ny forespørsel om medlemskap i Oppdal Hytteforum ble dette på nytt diskutert. Det er uklart for styret hvilke fordeler hytteeiere i Storlidalen vil ha av et slikt medlemskap og det ble vedtatt å ikke melde seg inn.
  • Innkomne saker.
  • Søknad fra Storli sameie om økonomisk støtte på kr. 3000 til nytt skap til hjertestarter. Søknaden innvilges. Hjertestarteren plasseres i servicebygget på parkeringsplassen ved Storli.
  • Spørsmål fra Bortistu om tillatelse til å sende en spørreundersøkelse til våre medlemmer for å kartlegge ønsker og tanker rundt deres tilbud til hytteeierne. Forutsatt at utsendelsen skjer via hytteeierforeningen ble dette ansett som OK.
  • Forslag fra hytteeier om redusert fartsgrense mellom Bårdsgården og Storli.

Tatt i betraktning at det ofte kjøres fort og at det er mange stikkveier på denne strekningen, samt turgåere og barn som befinner seg på den smale veien, ble dette mottatt som et godt forslag. Styret ønsker å ta saken videre mot Storli sameie og deretter Oppdal kommune.

  • Det var ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte ble foreløpig berammet til august 2021. Ved behov vil det kunne innkalles til møte på et tidligere tidspunkt.

25.03.2021 referent Anne Strøm Nakstad

1 hendelser på “Referat styremøte 22.mars 2021”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *