Referat styremøte Storli hytteierforening 03.10.20.

Dato:                  3.
oktober 2020

Sted:                   Storli
Gård

Tilstede:      Randi
Nyjordet, Laila Grøthe, Bodil Amnes Mostue, Svein Olaf Hvasshovd, Anne S.
Nakstad,
Ruth Fiskum Ness og Johan Fossli

1.     
Konstituering av styre
Det nye styret
møttes for første gang etter årsmøte 12. september og oppgaver ble fordelt. Årsmøtet
har valgt Randi Nyjordet som kasserer og Anne Nakstad som leder. Laila Grøthe tar
ansvar for initiativ til aktuelle arrangementer i regi av foreningen og Ruth
Kristin tar i samarbeid med Anne Nakstad ansvar for å øke medlemstallet.

2.     
Redaktør for www.storlidalen.no
Ny redaktør for hytteeierforeningens hjemmeside www.storlidalen.no er Anne
Vinje Jensen som i samarbeid med styret tar ansvar for å legge ut aktuelle
saker og holde siden oppdatert.

3.     
Medlemsverving
I forhold til medlemsverving ble det besluttet å legge ut info på hjemmesiden
samt henge opp laminerte plakater på parkeringsplassen ved Storli, Bårdsgården,
Bortistu og vest for Dalsvatnet.

4.     
Oppdal hytteforum
Et eventuelt medlemskap i Oppdal Hytteforum som ble tatt opp på årsmøte ble
diskutert. Dette spørsmålet har vært oppe til vurdering i styret ved tidligere
anledninger uten at det har vært flertall for et slikt medlemskap. Det er
uklart for styret hvilke fordeler hytteeiere i Storlidalen vil ha av et slikt
medlemskap og saken må derfor utredes nærmere. Det ble vedtatt å la saken bero
inntil videre.

5. Neste styremøte
Neste styremøte ble foreløpig berammet til 27,mars 2021. Ved behov vil det kunne innkalles til møte på et tidligere tidspunkt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *