Referater

Referat styremøte Storli hytteierforening 03.10.20.

Dato:                  3. oktober 2020 Sted:                   Storli Gård Tilstede:      Randi Nyjordet, Laila Grøthe, Bodil Amnes Mostue, Svein Olaf Hvasshovd, Anne S. Nakstad, Ruth Fiskum Ness og…

Styremøte i Storli hytteeierforening 2020-06-10

Til stede: Amund Grimstad (delvis), Randi Nyjordet, Svein-Olaf Hvasshovd, Laila Grøthe Terje Bygland Nikolaisen, Johan Fossli og Bodil Aamnes Mostue Fraværende: Tor VoldenSted: Videomøte Referent:…

Styremøte i Storli Hytteeierforening 2020-01-22

Til stede: Randi Nyjordet, Svein-Olaf Hvasshovd, Laila Grøthe og Bodil Aamnes Mostue  Fraværende: Tor Volden, Terje Bygland Nikolaisen og Johan Fossli Sted: Hjemme hos Bodil…

Styremøte i Storli Hytteeierforening 2019-11-06

Til stede: Randi Nyjordet, Svein-Olaf Hvasshovd, Tor Volden, Laila Grøthe Fraværende: Terje Bygland Nikolaisen, Johan Fossli Sted: Hjemme hos Bodil Referent: Bodil Agenda: – Nettsidene…

Styremøte i Storli hytteeierforening 10. april 2018

Tilstede: Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Anne Lutterloh, Bodil Aamnes Mostue, Trond Evanger Ikke tilstede: Tor Volden Møtested: Hjemme hos Trond Saksliste: 1) Referat fra…

Storlidalen Løypelag 2018 Regnskap

StorlidalenLøypelag Resultatregnskapper 18.06.2018 Regnskap Regnskap Inntekter 2018 2017 1 Sparebank1 SMN     2 Oppdal næringsforening   5 000 3 Oppdal Kommune 10 000 0…

Styremøte i Storli hytteeierforening 10. april 2018

Tilstede: Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Anne Lutterloh, Bodil Aamnes Mostue, Trond Evanger Ikke tilstede: Tor Volden Møtested: Hjemme hos Trond Saksliste: 1) Referat fra…

Styremøte i Storli hytteeierforening 21. august 2018

Tilstede: Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Bodil Aamnes Mostue, Tor Volden, Trond Evanger Ikke tilstede: Anne Lutterloh Møtested: Hjemme hos Trond Saksliste: 1) Referat fra…

Årsberetning Storlidalen Løypelag

Styret i Løypelaget har i sesongen 2017-18 bestått av: Liv Thommesen, Hytteeier, leder Erling Haug, Hytteeier Amund Grimstad, Hytteeier Torgeir Svendsen, Hytteeier, kasserer Hallvard Storli,…

Årsberetning Storli Hytteeierforening 2018

Årsberetningen gjelder for perioden 9. september 2017 – 8. september 2018. 1  Om Hytteeierforeningen Storli Hytteeierforening er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med registreringsnummer 1851430. Styre…

Referat fra styremøte 180109

Tilstede: Tor Volden, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Anne Lutterloh, Bodil Aamnes Mostue, Trond Evanger Ikke tilstede: Sigurd Steinshamn Møtested: Hjemme hos Trond Saksliste: 1) Konstituering 2)…

Referat Årsmøte Storli Hytteeierforening 2017

9. september 2017, Bortistu, Storlidalen Til stede: 7 medlemmer Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen: Valgt som leder av møtet: Trond Evanger…

Årsberetning Storlidalen Løypelag

Styret i Løypelaget har i sesongen 2016-17 bestått av:Liv Thommesen, Hytteeier, lederFrode Vassenden, Hytteeier, kassererErling Haug, HytteeierAmund Grimstad, HytteeierHallvard Storli, GrunneierBente Vasli, GrunneierOla Storli, Grunneier…

Årsberetning Storli Hytteeierforening 2017

Årsberetningen gjelder for perioden 10. september 2016 – 9. september 2017.1 Om HytteeierforeningenStorli Hytteeierforening er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund medregistreringsnummer 1851430.Styre og valgkomiteStyret har…

Styremøte i Storli hytteeierforening 12. august 2017

Tilstede: Frode Vassenden, Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs, Sigurd Steinshamn Trond Evanger Ikke tilstede: Tor Volden, Klara Jakobsen Møtested: Hytta til Evanger/Myhre i Sandbekkveien Saksliste: 1)…

Styremøte i Storli hytteeierforening 6. mai 2017

Tilstede: Frode Vassenden, Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs, Trond Evanger Ikke tilstede: Tor Volden, Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen Møtested: Hytta til Evanger/Myhre i Sandbekkveien Saksliste: 1)…

Styremøte i Storli hytteeierforening 6. desember 2016

Styremøte i Storli hytteeierforening 6. desember 2016 Tilstede: Tor Volden, Frode Vassenden, Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Trond Evanger Ikke tilstede: Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs Møtested:…

Årsmøteinnkalling 2008

Til andelseierne! Det innkalles herved til årsmøte i Storli Vannlag. Sted og tid: Negard Storli, tirsdag 18. mars kl 1800-1900. Saker til behandling: 1) Årsmelding.…