Styremøte i Storli hytteeierforening 12. august 2017

Tilstede: Frode Vassenden, Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs, Sigurd Steinshamn Trond Evanger

Ikke tilstede: Tor Volden, Klara Jakobsen

Møtested: Hytta til Evanger/Myhre i Sandbekkveien

Saksliste:

1) Godkjenning av referat fra styremøte 06.05.2017

2) Status og oppfølging av løpende saker

3) Forberedelse til årsmøtet

4) Eventuelt

1) Godkjenning av referat fra styremøte 06.05.2017

Referatet ble godkjent uten kommentarer

2) Status og oppfølging av løpende saker

2.1 Informasjonskanaler

Styret er av den oppfatning at både hjemmesidene våre, storlidalen.no, og facebook-gruppa Hytteeiere i Storlidalen, fungerer godt som informasjonskanaler for hytteierforeningen.

Alle saker som skal kunne gjenfinnes senere må publiseres på storlidalen.no, mens fb-gruppa er fin for å nå ut med mere kortsiktig informasjon og for meningsutveksling.

2.2 Tømming av septik

Styret har en løpende dialog med Oppdal kommune om septiktømmingen, og også med selskapet som står for den praktiske gjennomføringen. I vår ble det gjort en endring i tømmeplanen slik at av de områdene som tømmes i vårsesongen er Storlidalen nå flyttet ca 3 uker ut i perioden pga snøforholdene som normalt er her. Tømming vil ikke skje før snøen har gått slik at hytteeierne skal slippe å grave frem tankene.

For de som må ha to tømminger i året, vil det mest hensiktsmessige være at den enkelte sørger for dette, evt samkjører dette med andre. Arne sjekker med kommunen om kapasitet, pris osv i forhold til dette.

Og styret ønsker fortsatt primært at tankene tømmes om høsten i stedet for på våren. 

2.3 Oppdatering av medlemslister/informasjonsskriv

Styret ønsker at så mange som mulig av hytteeierne er medlem i hytteeierforeningen, og vi mener informasjon er sentralt i denne sammenhengen.

Ut fra den informasjon vi har om hytteeiere og kontaktadresser, er styret enige om å sende ut en e-post til samtlige for å orientere om hytteeierforeningen og det arbeidet som utføres. Samtidig vil vi også lage et informasjonsskriv som settes opp på postkassestativene. Vi prøver å få gjort dette før årsmøtet.

2.4 Historiske vandringer

Vi hadde et vellykket lokalhistorisk arrangement på Bortistu i dag. Pga av værforholdene ble arrangementet hovedsakelig holdt innendørs, og Leif Helmersen holdt et meget interessant og godt foredrag om historien i Storligrenda med tilhørende omvisning.

Hytteeierforeningen takker Leif Helmersen for et inspirerende foredrag, og Bortistu for å stille opp med lokaler og servering til spesialpris.

2.5 Nye arrangement

Som omtalt i referatet fra forrige styremøte er flere tema for fellesarrangement diskutert. Ettersom det snart er årsmøte i Hytteeierforeningen overlates dette imidlertid til det nye styret.

3) Årsmøte

Årsmøtet avholdes lørdag 9. september kl 18.00, og årsmøte i Løypelaget avholdes i forkant av dette. I utgangspunktet holdes møtet på Bortistu, men det må koordineres med et stort bryllupsarrangement som er på Bortistu samme dag. Trond følger opp.

Frode har allerede ferdigstilt regnskapet og tar kontakt med Stig Bakke for revisjon.

Trond sørger for årsberetning og innkalling, og tar kontakt med valgkomiteen for å sette i gang denne.

Som vanlig er det også planlagt dugnad i regi av løypelaget om formiddagen 9. september. Frode tar kontakt med Liv Thommesen i løypelaget for å koordinere hvilke konkrete oppgaver som skal gjøres.

4) Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Trond Evanger

Styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *