Styremøte i Storli Hytteeierforening 2019-11-06

Til stede: Randi Nyjordet, Svein-Olaf Hvasshovd, Tor Volden, Laila Grøthe

Fraværende: Terje Bygland Nikolaisen, Johan Fossli

Sted: Hjemme hos Bodil

Referent: Bodil

Agenda:

– Nettsidene våre (www.storlidalen. no)

– Fordelinger av oppgaver i styret

– Medlemsregister og verving av medlemmer

– Aktiviteter for hytteeiere i Storlidalen førstkommende år

– Møtedatoer

– Eventuelt

Referat:

Nettsidene våre (www.storlidalen. no)

Status ble gitt av Svein-Olaf. Østvang har sendt et forslag til hjemmeside.

Vedtak: 

Svein-Olaf videresender eposten til medlemmer av styret, som gir en tilbakemelding på forslag til hjemmeside. Svein-Olaf ber Østvang om en beskrivelse av hvordan vi kan legge ut informasjon og vedlikeholde nettsidene, og sjekker mulighetene for å få tilgang til dokumenter fra eksisterende hjemmeside.

Fordelinger av oppgaver i styret

Følgende oppgaver og ansvar ble fordelt i tillegg til de som er beskrevet under andre punkter i referatet:

OppgaverAnsvarlig
KassererRandi
På årsmøtet ble det stilt spørsmål ved en post i årsregnskapet. Be tidligere kasserer beskrive posten og send svaret til styreleder og kasserer. Forklaringen vedlegges referatet.Randi
Sende ut og kreve inn medlemsavgiftRandi
Oppdatere foreningsinformasjon i BrønnøysundregisteretBodil
Følge opp evt. utspill/planer for snøscootertraséTor
Overvåker kommunens nettsider om nye reguleringsplaner i Storlidalen Tor
Sender vedtekter til BodilTor
Nettsideredaktør 

Medlemsregister og verving av medlemmer

Vedtak: 

  • Tor sender siste oppdaterte liste over medlemmer til Terje. 
  • Terje er ansvarlig for å holde medlemsregisteret oppdatert.
  • Alle får ansvar for å gi oppdatert informasjon om hytteeiere i egen hyttevei til Terje.
  • Laila og Bodil lager forslag til tekst til infoskriv, for å verve nye hytteeiere i hytteeierforeningen.
  • Ingen endring i medlemskontingentbeløp, dvs. kr 100. 

Aktiviteter for hytteeiere i Storlidalen førstkommende år

Ulike aktiviteter ble foreslått og diskutert.

Vedtak:

  • Tor tar kontakt med Evi om mulig omvisning/besøk, f.eks. i forbindelse med vinterferien.
  • Laila og Bodil tar kontakt med Leif om historiefortelling om Storlidalen, og snakker med Linda May om dette kan kombineres med dugnaden på Storli kulturminnesti til våren. 

Møtedatoer

Datoer for to styremøter og årsmøtet i 2020 er som følger:

  • ons. 22. januar kl 19 hos Bodil (styremøte)
  • ons. 10. juni kl 19 hos Bodil (styremøte)
  • lør. 12. september kl 17 på Bortistu (årsmøte)

Eventuelt

Evt. sak 1: Hytteveier som krysser skiløype. Hvordan sikre at nye hytteområder ikke kommer i konflikt med skiløyper? En ny hyttevei krysser skiløypa ved fyllingen etter tunnelbyggingen.

Vedtak: 

Svein-Olaf tar opp problemstillingene på årsmøtet i løypelaget og ber de se på den konkrete saken og problemstillingen generelt.

Evt. sak 2: Løypelaget. Det ble gitt en orientering om løypelaget og hvilke konsekvenser det har for hytteeierne at løypelaget nå er fristilt fra hytteeierforeningen. Løypelaget vil avholde sitt årsmøte i mai. Hytteeierne vil få to kontingentinnbetalinger, en fra hver forening. 

Evt. sak 3: Utebelysning: Det ble gitt en orientering om at hytteierforeningen antageligvis vil få inn en henvendelse fra en hytteeier om å begrense bruk av utelys når det ikke er folk på hyttene. 

Evt. sak 4: Postkasser. 

Vedtak: Svein-Olaf spør Jan Storli om og evt. hvor det finnes postkasser vi kan tilby nye hytteeiere.  

Etter møtet:

På årsmøtet ble det stilt spørsmål ved posten «Diverse utgifter, dugnad, Storliaden». Av totalbeløpet på kr 710 gikk kr 310 til støtte av Storliaden og kr 400 til tilbakebetaling av for mye kontingent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *