Turtips: Stier i Storlia

I kartet er det merket av en del severdigheter med tall:

1 – Dødisgroper
2 – Klebersteinsbrudd
3 – Bålplass
4 – Liagarden (steingjerde)
5 – Plassfallet (foss, kraftverk)
6 – Liaflatløa (ruin)
7 – Kvannflatløa (løe, bålplass)
8 – Svartstakkenget (løe-ruin)
9 – Jelhaugløa (ruin)
10 – Jettegryter, klebersteinsforekomst

Storlidalen er karakterisert av alle de flotte turmulighetene, korte og lange, flate og bratte, noe for enhver smak. Turbeskrivelsene vi har kjørt her på nettstedet har fokusert på de korte turene. Samtidig er vi også knyttet til Turistforeningen sitt løypenett, og Storlidalen er et flott utgangspunkt for turer i hele Trollheimen.

Men en veldig spesiell side med Storlidalen er alle stiene som finnes nær selve Storli-bygda. Dette er gammelt kulturlandskap, et gammelt matfat. Folk har livnært seg på naturen, og det kryr av sauestier, gamle ferdselsruter, kjerreveier, og stier til utløer.

Noen av disse stiene er godt merket og vedlikeholdt og er i bruk fremdeles, mens andre er mer utydelige og kan stå i fare for å gro igjen og bli glemt. Uansett er disse stiene til god nytte for fjellturister som vil komme seg opp på fjellet, eller de kan være et turmål i seg selv. Vi må bare la oss imponere av alt arbeidet som er lagt ned i stien fra Bortistu gjennom langs steingjerdet, og opp mot Fluren. Stien starter med steinsatte svinger oppover lia, med store steinheller som bru over bekkene. Vi må gå ut fra at dette arbeidet må ha betalt seg med høyere effektivitet i strevet for det daglige brød.

Det er så mange av disse gamle stiene at det blir til sammen 15 km sti innafor en radius av bare 1,5 km fra hyttefeltene, bare på nordsida av fylkesveien! Det betyr at det finnes muligheter for langtur selv for hytteeiere med kraftig hjemlengsel! Og selv på langtur kan en holde seg innafor mobildekningen..

Disse stiene på nordsida av veien er vist i kartet nedenfor. De røde stiene er rødmerket av hytteeiere (hytteeierforeningen eller Karl Emil Nygård) eller av turistforeningen. De blå linjene er blåmerket av Leif Helmersen på Bortistu. De grønne stiene er umerket. De to svarte linjene er Brandhaugveien og Hesjingveien, som ikke var tegnet inn på kartet.

I hytteeierforeningen håper vi at vi kan få til å gjøre en innsats for å rydde og vedlikeholde det kulturminnet som dette stinettet er. Stiene ligger imidlertid på eid mark, og før en eventuell dugnad trenger vi en dialog med grunneierne om hvilke stier som kan ryddes, hvilke som kan merkes, og hvilke som helst ikke bør brukes fordi de kommer nær hus eller innmark.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *